Ministerstva

Přidat / editovat záznam

Info-Olomouc.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce Ministerstva

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR


Zobrazit pouze výsledky lokality "Olomoucký kraj"

Krajské vojenské velitelství Olomouc - www.kvv-olomouc.army.cz

Velitelství vykonává státní správu na území Olomouckého kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území.

Olomouc, 1. máje 803/1 (Hanácká kasárna) + pobočky (13) - +420 973 406 450, +420 973 406 451

Ministerstvo obrany - Velitelství společných sil Armády ČR

Organizace zajišťuje vytváření, přípravu a rozpouštění vojenských uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů.

Olomouc, Dobrovského 933/6 + pobočky (23) - +420 724 463 834 , +420 973 401 022

Ministerstvo obrany - Velitelství Vojenské policie Olomouc - www.vpolomouc.army.cz

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Olomouc, 1. máje 803/1 + pobočky (4) - +420 973 403 158, +420 973 406 656

Státní plavební správa - www.plavebniurad.cz

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Přerov - Město, Bohuslava Němce 640/2 + pobočky (2) - +420 581 250 911, +420 581 250 944

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - www.szpi.gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Olomouc - Holice, Pavelkova 664/13 + pobočky (7) - +420 585 151 511

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Olomouc - Nová Ulice, Mozartova 110/4 + pobočky (28) - +420 737 267 361 , +420 585 413 461

Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky - www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Jeseník - Bukovice, Šumperská 93 + pobočky (38) - +420 584 458 659, +420 724 062 406

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Prostějov, Svatoplukova 2482/53 + pobočky (75) - +420 582 361 561, +420 731 692 745

Státní fond rozvoje bydlení - www.sfrb.cz

Státní fond rozvoje bydlení.

Olomouc, Dolní náměstí 192/9 + pobočka - +420 585 206 121

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 989/8 + pobočky (83) - +420 585 757 247