Geodetické a kartografické práce

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Veškeré zeměměřické práce v krátkých dodacích lhůtách a za přijatelné ceny. Specializujeme se především na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. …

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

OTEVŘENO (nonstop)

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru nemovitostí, …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

Geoprofil s.r.o.

Geoprofil s.r.o.

Nabídka geodetických a kartografických služeb a vybavení. Geometrický plán budovy ke kolaudaci, rozdělení pozemků, věcná břemena. Vytyčení stavby nebo pozemku rodinné domy před zahájením stavby, ověřování hranic pozemku. Zaměření ...

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: zaměření ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

REAL family

REAL family

Realitní činnost – zprostředkujeme prodej, koupi, pronájem bytů, RD, chalup a chat, komerčních prostor, pozemků. Zajistíme znalecký posudek, průkaz energetické náročnosti budov, kompletní právní servis, hypotéky a úvěry. Správa a údržba nemovitostí – ...

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Archeocentrum

Společnost provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou dohledu na území …

Ing. Zuzana Tomečková – Geodetické práce

Ing. Zuzana Tomečková – Geodetické práce

Nabídka našich služeb zahrnuje tvorbu geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, staveb. Zaměření podkladů pro projektovou činnost, inženýrských sítí, výškové zaměření. Dokumentace provedení staveb, jako je zaměření skutečného provedení staveb.

Geodetická kancelář Ing. Oldřich Stržínek

Jsme geodetická kancelář s 20 letou praxí, a proto můžeme nabídnout značné zkušenosti v oboru. Nabízíme: kontrolní měření staveb, vytyčování pozemků, geodetické práce ve výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby, mapové podklady, zaměřování …

GEOL, spol. s r.o.

GEOL, spol. s r.o.

Provádíme zeměměřické práce v oboru geodézie a kartogafie: - katastr nemovitostí (vytyčování hranic pozemků, vyhotovení geometrických plánů) - inženýrská geodézie (mapování, vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby).

Marek Pokorný

Vyhotovování geometrických plánů, vytýčení parcel a staveb, zaměření skutečného provedení.

Luděk Vacula

Vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zaměřování staveb a inženýrských sítí.

Řídeč 318 +

Petr Aberle

Výkon zeměměřičských činností.

Ing. Lubomír Urban

Nabídka veškerých geodetických prací. Provádění geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků či zaměřování skutečného provedení staveb.

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Odborné znalosti z několika specializovaných oborů jako je geodézie, projekce, geomatiky a software. Veškeré práce v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí – geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, věcná břemena, inženýrské sítě, zaměření …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Ing. Martin Lehocký

Nabízím vyhotovování geometrických plánů, vytyčování pozemků, práce v inženýrské geodézii, tvorbu pasportů komunikací, hřbitova, veřejného osvětlení a zeleně.

Geo Marchovsky, s.r.o.

Geodetické práce pro stavební a projekční firmy, obce i soukromé osoby v Olomouckém kraji. Zajišťujeme podklady pro projekty, mapování GIS, vytyčování staveb a hranic pozemků, zaměření skutečného provedení a geometrické plány pro silniční stavby, kanalizace a …

Oris, spol. s r.o.

Provádíme geodetické práce, geometrické plány a projektovou činnost v oboru pozemkových úprav.

Martin Látal

Poskytování konzultací a analýz při návrhu geografických informačních systémů v oblasti veřejné správy a samosprávy i soukromého sektoru.

Ing. Ivan Rohánek

Provádíme geodetické služby, vytyčování hranic pozemků, vytyčovací práce při výstavbě, geometrické plány a podklady a účelové mapování.

Ing. Václav Johanes

Nabídka služeb v oblasti geodézie a kartografie.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

GEODES GROUP, s.r.o.

Zabýváme se vytýčením pozemků, výškopisy a polohopisy či oceňováním nemovitostí a informačními systémy obcí.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Ing. Radomír Sovadina

Nabídka služeb v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Tvorba geometrických plánů, polohopisů, výškopisů a vytyčení staveb.

Bc. Tomáš Klein

Provádíme geodetické práce, geometrické plány, věcná břemena, vytyčování vlastnických hranic a staveb. Nabízíme inženýrskou a speciální geodézii.

Geo Real Group s.r.o.

Naše firma nabízí a poskytuje komplexní služby vlastníkům a správcům nemovitého i movitého majetku, projektovým, realizačním a správním institucím. Poskytujeme poradenství v oblastech katastru nemovitostí a geodézie. Nabízíme zaměřování budov, dělení pozemků, …