Geodetické a kartografické práce

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Ing. Aleš WOJNAR – geometr

Veškeré zeměměřické práce v krátkých dodacích lhůtách a za přijatelné ceny. Specializujeme se především na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vyznačení věcného břemene. …

Dopravní projektování, spol. s r.o.

Dopravní projektování, spol. s r.o.

Poskytujeme projektové práce v oblastech železniční a silniční dopravy, městské i příměstské dopravy, pozemních staveb, sdělovací a zabezpečovací techniky. Specializujeme se také na geodetickou činnost. Zajišťujeme zpracování dopravní technologie, ekonomické …

Ing. Miroslav Pelc

Ing. Miroslav Pelc

Vytvářím geodetické mapové podklady pro projekt staveb, účelové mapování, ověřuji geometrické plány jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr a podílím se na tvorbě geometrických plánů.

Flat and House

Flat and House

Stavební a projekční společnost. Hlavní činnosti: Architektonická činnost – studie novostaveb a rekonstrukcí, návrhy interiérů, dílenské dokumentace nábytků. Projekční činnost – zpracování dokumentací pro stavební povolení, územní řízení, prováděcí ...

MONGEO – geodetické práce

MONGEO – geodetické práce

Kompletní geodetické práce. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Bodová pole (polohová i výšková). Geometrické plány pro rozdělení pozemku. Geometrické plány pro kolaudace RD. Vytyčení hranic pozemků. Vytyčení stavebních objektů, ...

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Katastr nemovitostí – zajišťujeme široký rozsah geodetických služeb v oblasti katastru nemovitostí. Provádíme vytyčení vlastnické hranice, vyhotovujeme geometrické plány pro zápis do katastru nemovitostí i další podklady pro majitele pozemků. Poskytujeme ...

REAL family

REAL family

Jsme realitní kancelář z Olomouce. Najdeme Vám krásný domov. Prodej nemovitostí. Pronájem nemovitostí. Právní servis. Prohlídky nemovitostí. Ocenění nemovitosti. Profesionální fotografie. Vyřešení pozůstalosti. Zajistíme nejvýhodnější ...

Archeocentrum

Společnost provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou dohledu na území …

Geoprofil s.r.o.

Geoprofil s.r.o.

Nabídka geodetických a kartografických služeb a vybavení. Geometrický plán budovy ke kolaudaci, rozdělení pozemků, věcná břemena. Vytyčení stavby nebo pozemku rodinné domy před zahájením stavby, ověřování hranic pozemku. Zaměření ...

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Připravíme projektovou dokumentaci pro novostavbu, rekonstrukci, adaptaci či modernizaci stavby – dokumentaci od úrovně architektonických studií, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení až k realizačnímu projektu stavby. …

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Ing. Zuzana Tomečková – Geodetické práce

Ing. Zuzana Tomečková – Geodetické práce

Nabídka našich služeb zahrnuje tvorbu geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, staveb. Zaměření podkladů pro projektovou činnost, inženýrských sítí, výškové zaměření. Dokumentace provedení staveb, jako je zaměření skutečného provedení staveb.

Geodetická kancelář Ing. Oldřich Stržínek

Jsme geodetická kancelář s 20 letou praxí, a proto můžeme nabídnout značné zkušenosti v oboru. Nabízíme: kontrolní měření staveb, vytyčování pozemků, geodetické práce ve výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby, mapové podklady, zaměřování …

GEOL, spol. s r.o.

GEOL, spol. s r.o.

Provádíme zeměměřické práce v oboru geodézie a kartogafie: - katastr nemovitostí (vytyčování hranic pozemků, vyhotovení geometrických plánů) - inženýrská geodézie (mapování, vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby).

Marek Pokorný

Vyhotovování geometrických plánů, vytýčení parcel a staveb, zaměření skutečného provedení.

Luděk Vacula

Vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zaměřování staveb a inženýrských sítí.

Řídeč 318 +

Petr Aberle

Výkon zeměměřičských činností.

Ing. Lubomír Urban

Nabídka veškerých geodetických prací. Provádění geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků či zaměřování skutečného provedení staveb.

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Odborné znalosti z několika specializovaných oborů jako je geodézie, projekce, geomatiky a software. Veškeré práce v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí – geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, věcná břemena, inženýrské sítě, zaměření …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Ing. Martin Lehocký

Nabízím vyhotovování geometrických plánů, vytyčování pozemků, práce v inženýrské geodézii, tvorbu pasportů komunikací, hřbitova, veřejného osvětlení a zeleně.

Geo Marchovsky, s.r.o.

Geodetické práce pro stavební a projekční firmy, obce i soukromé osoby v Olomouckém kraji. Zajišťujeme podklady pro projekty, mapování GIS, vytyčování staveb a hranic pozemků, zaměření skutečného provedení a geometrické plány pro silniční stavby, kanalizace a …

Oris, spol. s r.o.

Provádíme geodetické práce, geometrické plány a projektovou činnost v oboru pozemkových úprav.

Martin Látal

Poskytování konzultací a analýz při návrhu geografických informačních systémů v oblasti veřejné správy a samosprávy i soukromého sektoru.

Ing. Ivan Rohánek

Provádíme geodetické služby, vytyčování hranic pozemků, vytyčovací práce při výstavbě, geometrické plány a podklady a účelové mapování.

Ing. Václav Johanes

Nabídka služeb v oblasti geodézie a kartografie.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

GEODES GROUP, s.r.o.

Zabýváme se vytýčením pozemků, výškopisy a polohopisy či oceňováním nemovitostí a informačními systémy obcí.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Ing. Radomír Sovadina

Nabídka služeb v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Tvorba geometrických plánů, polohopisů, výškopisů a vytyčení staveb.

Bc. Tomáš Klein

Provádíme geodetické práce, geometrické plány, věcná břemena, vytyčování vlastnických hranic a staveb. Nabízíme inženýrskou a speciální geodézii.

Geo Real Group s.r.o.

Naše firma nabízí a poskytuje komplexní služby vlastníkům a správcům nemovitého i movitého majetku, projektovým, realizačním a správním institucím. Poskytujeme poradenství v oblastech katastru nemovitostí a geodézie. Nabízíme zaměřování budov, dělení pozemků, …