Advokátní kanceláře

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Miluše Calábková

Provozuji advokátní kancelář. Poskytuji právní služby v oblasti práva občanského, dědického i pracovního. Také se zaměřuji na právo rodinné, majetkové a obchodní. Nabízím právní pomoc ve sporech o výživné či péči o nezletilé děti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Poskytujeme právní pomoc a odborné rady ve všech oblastech českého práva včetně práva Evropské unie. Dále se zaměřujeme na lidská práva a svobody, právo obchodních společností a družstev i právo územních samosprávných celků. Veškeré advokátní služby ...

JUDr. Kamil Andree

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Advokátní kancelář JUDr. Petra Jakešová

Poskytování právních služeb. Právo občanské, rodinné, pracovní, správní, trestní, medicínské.

Olomouc
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Váš průvodce právem pomáháme lidem najít to nejvhodnější řešení do budoucna Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, jako např. právo nemovitostí, obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní a další.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Daniel Procházka – advokátní kancelář

Mgr. Daniel Procházka – advokátní kancelář

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti práva a advokacie. Jedná se zejména o právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní, správní, směnečné, insolvenční a exekuční.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Odskodne.eu

Evropské Centrum Odškodného je jediná společnost v ČR, která se zabývá získáváním náležitého odškodného za újmu na zdraví při dopravních nehodách ze zákonného pojištění. Viníka nehody, se naše činnost nedotkne. Za zastupování poškozeného klienta - Vás - si z …

JUDr. Jan Vyjídák

Poskytování právních služeb se zaměřením na bytové, obchodní a pracovní právo.

JUDr. Marcela Lechnerová, advokátka

Nabídka právních služeb v oblasti očanského, obchodního a přepravního práva.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

Advokátní kancelář - JUDr. Petr Horák

Provozuji advokátní kancelář. Zaměřuji se na občanské, obchodní, insolvenční, trestní, rodinné a správní právo. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení. ...

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vrána, s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva (občanské, obchodní, pracovní, správní právo). Vzhledem k předchozím zkušenostem se specializujeme na oblast trestního práva a taktéž na oblast exekucí. Poradenství poskytujeme především …

Mgr. KRISTÝNA SEDLÁČKOVÁ, advokátka

Mgr. KRISTÝNA SEDLÁČKOVÁ, advokátka

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní. Můžeme Vám nabídnout sepis a revize smluv, zastupování u soudu, obhajobu v trestním řízení, právní servis při převodu nemovitostí včetně …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Libuše Ondreášová, advokátní kancelář

Advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením na právo občanské, obchodní, rodinné, trestní a správní. Nabízím přípravu smluv, vymáhání pohledávek, sepis žalob a opravných prostředků, právní poradenství, zastupování v řízení před soudy a správními …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Tomáš Vymazal, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, finanční, trestní či správní právo. Zajistím přípravy smluv, soudních a správních podání, kompletní firemní poradenství, včetně přípravy valných hromad a zastupování na nich, zastupování v soudních …

Mgr. Ondřej Hojgr, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na hospodářské trestní činy, trestné činy mladistvých, mediální, dopravní či rodinné právo. Řeším bytové právo včetně vlastnictví, nájmů a SVJ, dále výchovu, výživné, výkon rozhodnutí a exekuce. Poskytuji právní ...

Mgr. Matouš Pelikán, advokát

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Řešíme rozvody a společné jmění manželů. Nabízíme ...

JUDr. Sylva Chalupová, advokát

Nabízím advokátní služby v českém a anglickém jazyce. Zaměřuji se na obchodní, občanské, rodinné, správní a autorské právo. Zabývám se založením a správou obchodních společností, zastupováním v rozvodovém řízení včetně vypořádání společného jmění manželů, ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Zuzana Vrtělková, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, ...

Mgr. Zuzana Zinráková, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblasti generální praxe se zaměřením na anglický i německý jazyk. Zajišťuji vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, převody nemovitostí a zastupování před soudem i v exekučním řízení. Provádím vymáhání ...

Mgr. Martin Začal - advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblastech občanského, obchodního, bytového, pracovního, rodinného, správního, trestního či insolvenčního práva. Dále se zabývám právem životního prostředí i veřejnými zakázkami.

JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc., advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na zdravotnické právo. Svým klientům nabízím možnost advokátní úschovy finančních prostředků na oddělených účtech úschovy. Jako advokátka jsem oprávněna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách, které jsem sama ...

Mgr. Aleš Zdráhala, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na trestní, dopravní, rodinné a správní právo, trestné činy mladistvých, rozvody a společné jmění manželů. Hovořím anglickým a ruským jazykem.

Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková, advokátní kancelář

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. Služby nabízím v ...

Mgr. Roman Fojtášek

Nabídka služeb právních služeb zaměřených na ochranné známky, průmyslové, obchodní, občanské a trestní právo.

JUDr. Otto Hradil

Nabídka právních služeb v oblasti občanské tretsní právo.

Advokátní kancelář Mgr. Veroniky Janíčkové

Poskytujeme právní služby v oblasti práva obchodního včetně práva cenných papírů, práva občanského, rodinného, pracovního, smluvního práva, práva nemovitostí, soudního vymáhání pohledávek i práva obcí a v dalších právních oblastech. Mgr. Veronika ...

Advokátní kancelář JUDr. Vyhnánek

Advokátní kancelář JUDr. Vyhnánek

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva občanského (včetně rodinného), trestního a obchodního. JUDr. Leoš Vyhnánek má třicetiletou právní praxi a profesní zkušenosti. Po roce 1989 dlouhodobě působil na v té době založené Právnické …

Advokátní kancelář Jaška - Breburda, v.o.s.

Kancelář se specializuje na obchodní a občanské právo, vznik, změny a ukončování činnosti společností, valné hromady a převody nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Jan Kozák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Marcela Osladilová

Poskytování právní pomoci v rozsahu celého právního řádu, zejména v oblastech občanského, rodinného a obchodního práva.

Mgr. Miroslav Doseděl, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Jarmila Dostálová, advokát

Provozujeme advokátní kancelář. Zaměřujeme se na dědické, rodinné, občanské a pracovní právo.

Mgr. Dagmar Beníková, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti bytového, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Lubomír Minařík, advokát

Nabízíme advokátní služby. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

JUDr. Petr Elšík, advokát

Nabídka advokátních služeb ve všech oborech práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Viliam Vidovič, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti insolvenčního správce.

JUDr. Miroslav Müller

Nabídka služeb advokátní kanceláře.