Advokáti a notáři

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

Brzy zavírá (11:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

JUDr. Miluše Calábková

Provozuji advokátní kancelář. Poskytuji právní služby v oblasti práva občanského, dědického i pracovního. Také se zaměřuji na právo rodinné, majetkové a obchodní. Nabízím právní pomoc ve sporech o výživné či péči o nezletilé děti.

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Advokát v Šumperku – Mgr. Pavla Frodlová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní právo, občanské právo, rodinné právo, rozhodčí řízení a vymáhaní pohledávek.

JUDr. Jarmila Podivínská

Nabízíme právnické služby. Služby advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, rodinné, trestní i správní právo a společné jmění vlastníků. Zajišťujeme také vymáhání pohledávek.

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

JUDr. Alena Urbánková

Poskytujeme klientům komplexní služby s celým právním servisem v rozsahu právního řádu ČR. Ve všech uvedených oblastech poskytujeme právní zastoupení před soudem, právní konzultace, spolupracujeme na mimosoudním vyřízení věci, občanské právo, obchodní právo, …

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Poskytujeme právní pomoc a odborné rady ve všech oblastech českého práva včetně práva Evropské unie. Dále se zaměřujeme na lidská práva a svobody, právo obchodních společností a družstev i právo územních samosprávných celků. Veškeré advokátní služby ...

Advokátní kancelář JUDr. Petra Jakešová

Poskytování právních služeb. Právo občanské, rodinné, pracovní, správní, trestní, medicínské.

Olomouc

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

1. Reality CZ+, s.r.o.

Zprostředkování prodeje a koupě bytů, rodinných domů, pozemků, vodních ploch, rekreačních objektů, komerčních objektů a historických objektů, zprostředkování pronájmu bytů, domů, pozemků, nebytových prostor, komerčních objektů, přímý výkup nemovitostí a …

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Váš průvodce právem pomáháme lidem najít to nejvhodnější řešení do budoucna Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, jako např. právo nemovitostí, obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní a další.

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Mgr. Roman Fojtášek

Nabídka služeb právních služeb zaměřených na ochranné známky, průmyslové, obchodní, občanské a trestní právo.

JUDr. Otto Hradil

Nabídka právních služeb v oblasti občanské tretsní právo.

JUDr. Milan Otevřel

Provoz advokátní kanceláře zaměřené zejména na občanské, obchodní a živnostenské právo.

Ing. Karel Ondrášek

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

OTEVŘENO (Zavírá 14:00)

Advokátní kancelář Mgr. Veroniky Janíčkové

Poskytujeme právní služby v oblasti práva obchodního včetně práva cenných papírů, práva občanského, rodinného, pracovního, smluvního práva, práva nemovitostí, soudního vymáhání pohledávek i práva obcí a v dalších právních oblastech. Mgr. Veronika ...

Advokátní kancelář JUDr. Vyhnánek

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva občanského (včetně rodinného), trestního a obchodního. JUDr. Leoš Vyhnánek má třicetiletou právní praxi a profesní zkušenosti. Po roce 1989 dlouhodobě působil na v té době založené Právnické …

JUDr. Michal Benda, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a občanského práva a práva k nemovitostem.

Advokátní kancelář Jaška - Breburda, v.o.s.

Kancelář se specializuje na obchodní a občanské právo, vznik, změny a ukončování činnosti společností, valné hromady a převody nemovitostí.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Jan Kozák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Marcela Stoklásková

Nabídka služeb notářské kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Marcela Osladilová

Poskytování právní pomoci v rozsahu celého právního řádu, zejména v oblastech občanského, rodinného a obchodního práva.

JUDr. Jana Elšíková

Nabídka notářských služeb v oblastech práva obchodních společností, převodů nemovitostí, dědického a občanského práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Miroslav Doseděl, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Antonie Zichová, advokátka

Nabídka advokátních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Karel Pospíchal, advokát

Nabídka právních služeb v oblastech obchodního, občanského, smluvního, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Lenka Hostašová

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

JUDr. Milan Janíček

Advokátní kancelář poskytující veškeré právní služby, zejména porady, sepisy smluv, žalob a jiných podání v soudním řízení včetně obhajoby v trestném řízení. Zakládání obchodních společenství a družstev, řešení právních vztahů k nemovitostem.

Mgr. Jana Hamplová, advokátka

Poskytování právního poradenství pro obce a města. Specializace na veřejnou správu, občanské, obchodní, správní a ústavní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

JUDr. Eva Chromcová Burešová, advokátka

Poskytuji právní služby se zaměřením na pracovní, obchodní, občanské a rodinné právo.

Společnost rozhodců, s.r.o.

Zabýváme se organizací rozhodčího řízení.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

JUDr. Hana Orletová

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Mgr. Jaroslav Šrámek

Nabízíme služby v oblasti bytového, občanského, rodinného a trestního práva.

Mgr. Jitka Heinzová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Pavel Huták

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)