Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

Právní pomoc v oblasti práva rodinného – právní zastoupení v rozvodovém řízení, uzavírání dohod o vypořádání zaniklého společného jmění, péče o nezletilé děti, úpravy výživného, ve věci omezení svéprávnosti, schvalování právních jednání včetně jednání před …

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Poskytujeme právní pomoc a odborné rady ve všech oblastech českého práva včetně práva Evropské unie. Dále se zaměřujeme na lidská práva a svobody, právo obchodních společností a družstev i právo územních samosprávných celků. Veškeré advokátní služby ...

JUDr. Kamil Andree

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Celostátní česká služba s.r.o.

Celostátní česká služba zajišťuje svým uživatelům kvalitní služby a slevy v různých odvětvích. zprostředkování služeb (hodinový manžel, malíř, úklid, instalatér, řemesla obecně), právní služby, informační služby, finanční služby, úspory v ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Advokátní kancelář JUDr. Petra Jakešová

Poskytování právních služeb. Právo občanské, rodinné, pracovní, správní, trestní, medicínské.

Olomouc
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Provozujeme advokátní kancelář poskytující právní služby založené na osobním a individuálním přístupu ke každému klientovi a případu. Naším cílem je spokojenost každého klienta. Právní služby jsou poskytovány ve všech právních odvětvích, např. právo ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

HALAXOVÁ & HALAXOVÁ TETRAPAT

HALAXOVÁ & HALAXOVÁ TETRAPAT

Patentová a známková kancelář nabízející služby v ČR i zahraničí v oblastech: patenty, evropské patenty, PCT, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, komunitární ochranné známky, mezinárodní ochranné známky. Zajišťujeme také licence a znalecké posudky.

Mgr. Daniel Procházka – advokátní kancelář

Mgr. Daniel Procházka – advokátní kancelář

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti práva a advokacie. Jedná se zejména o právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní, správní, směnečné, insolvenční a exekuční.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Odskodne.eu

Evropské Centrum Odškodného je jediná společnost v ČR, která se zabývá získáváním náležitého odškodného za újmu na zdraví při dopravních nehodách ze zákonného pojištění. Viníka nehody, se naše činnost nedotkne. Za zastupování poškozeného klienta - Vás - si z …

JUDr. Jan Vyjídák

Poskytování právních služeb se zaměřením na bytové, obchodní a pracovní právo.

JUDr. Marcela Lechnerová, advokátka

Nabídka právních služeb v oblasti očanského, obchodního a přepravního práva.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

Advokátní kancelář - JUDr. Petr Horák

Provozuji advokátní kancelář. Zaměřuji se na občanské, obchodní, insolvenční, trestní, rodinné a správní právo. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení. ...

Restart Reality s.r.o.

Restart Reality s.r.o.

Naše společnost poskytuje kompletní služby spojené s pronájmem, prodejem a výkupem nemovitosti včetně finančního poradenství a právního servisu.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vrána, s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva (občanské, obchodní, pracovní, správní právo). Vzhledem k předchozím zkušenostem se specializujeme na oblast trestního práva a taktéž na oblast exekucí. Poradenství poskytujeme především …

Mgr. KRISTÝNA SEDLÁČKOVÁ, advokátka

Mgr. KRISTÝNA SEDLÁČKOVÁ, advokátka

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní. Můžeme Vám nabídnout sepis a revize smluv, zastupování u soudu, obhajobu v trestním řízení, právní servis při převodu nemovitostí včetně …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Libuše Ondreášová, advokátní kancelář

Advokátní kancelář poskytuje právní služby se zaměřením na právo občanské, obchodní, rodinné, trestní a správní. Nabízím přípravu smluv, vymáhání pohledávek, sepis žalob a opravných prostředků, právní poradenství, zastupování v řízení před soudy a správními …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Mgr. Klára Mišáková, advokátka

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe a v oblastech práva, které zahrnují především právo občanské, rodinné, pracovní, dále obchodní právo, trestní právo a přestupkové právo. Řeším rozvody, společné jmění manželů, výživné a výchovu. Poskytuji právní …

JUDr. Tomáš Vymazal, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, finanční, trestní či správní právo. Zajistím přípravy smluv, soudních a správních podání, kompletní firemní poradenství, včetně přípravy valných hromad a zastupování na nich, zastupování v soudních …

Mgr. Ondřej Hojgr, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na hospodářské trestní činy, trestné činy mladistvých, mediální, dopravní či rodinné právo. Řeším bytové právo včetně vlastnictví, nájmů a SVJ, dále výchovu, výživné, výkon rozhodnutí a exekuce. Poskytuji právní ...

Mgr. Matouš Pelikán, advokát

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Řešíme rozvody a společné jmění manželů. Nabízíme ...

JUDr. Sylva Chalupová, advokát

Nabízím advokátní služby v českém a anglickém jazyce. Zaměřuji se na obchodní, občanské, rodinné, správní a autorské právo. Zabývám se založením a správou obchodních společností, zastupováním v rozvodovém řízení včetně vypořádání společného jmění manželů, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mgr. Zuzana Vrtělková, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, ...

Mgr. Zuzana Zinráková, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblasti generální praxe se zaměřením na anglický i německý jazyk. Zajišťuji vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, převody nemovitostí a zastupování před soudem i v exekučním řízení. Provádím vymáhání ...

Mgr. Martin Začal - advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblastech občanského, obchodního, bytového, pracovního, rodinného, správního, trestního či insolvenčního práva. Dále se zabývám právem životního prostředí i veřejnými zakázkami.

JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc., advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na zdravotnické právo. Svým klientům nabízím možnost advokátní úschovy finančních prostředků na oddělených účtech úschovy. Jako advokátka jsem oprávněna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách, které jsem sama ...

Mgr. Aleš Zdráhala, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na trestní, dopravní, rodinné a správní právo, trestné činy mladistvých, rozvody a společné jmění manželů. Hovořím anglickým a ruským jazykem.

Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková, advokátní kancelář

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. Služby nabízím v ...

Advokátní kancelář Mgr. Markéta Pánková

Poskytuji komplexní advokátní služby, tedy advokátní služby ve všech oblastech práva na území České republiky od konzultací, přes vypracování smluv se zajištěním právního postavení klienta až po zastupování klienta. Také jsme insolvenční kanceláří.

JUDr. Filip Opatřil, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, obchodního či trestního práva. Zaměřuji se na hospodářské trestné činy. Schůzku lze vést v anglickém jazyce.

Mgr. Roman Fojtášek

Nabídka služeb právních služeb zaměřených na ochranné známky, průmyslové, obchodní, občanské a trestní právo.

JUDr. Otto Hradil

Nabídka právních služeb v oblasti občanské tretsní právo.

Advokátní kancelář JUDr. Vyhnánek

Advokátní kancelář JUDr. Vyhnánek

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva občanského (včetně rodinného), trestního a obchodního. JUDr. Leoš Vyhnánek má třicetiletou právní praxi a profesní zkušenosti. Po roce 1989 dlouhodobě působil na v té době založené Právnické …

Jan Kozák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Marcela Osladilová

Poskytování právní pomoci v rozsahu celého právního řádu, zejména v oblastech občanského, rodinného a obchodního práva.

JUDr. Jana Elšíková

Nabídka notářských služeb v oblastech práva obchodních společností, převodů nemovitostí, dědického a občanského práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Miroslav Doseděl, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

Společnost rozhodců, s.r.o.

Zabýváme se organizací rozhodčího řízení.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

JUDr. Hana Orletová

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Mgr. Pavel Huták

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Mgr. Libuše Jarnotová

Mgr. Libuše Jarnotová

Nabízíme notářské služby v rámci obchodních společností – zakládání a změny, převod obchodních podílů, valné hromady, dědictví – projednání, sepsání závětí, listin o vydědění a správci dědictví, smluv o převodu nemovitostí a s přímou vykonatelností.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Leona Václavková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)