Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

361 kmSlovensko Snina, Kukučínova 2043/4 +
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

Právní pomoc v oblasti práva rodinného – právní zastoupení v rozvodovém řízení, uzavírání dohod o vypořádání zaniklého společného jmění, péče o nezletilé děti, úpravy výživného, ve věci omezení svéprávnosti, schvalování právních jednání včetně jednání před …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

JUDr. Kamil Andree

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Poskytujeme právní pomoc a odborné rady ve všech oblastech českého práva včetně práva Evropské unie. Dále se zaměřujeme na lidská práva a svobody, právo obchodních společností a družstev i právo územních samosprávných celků. Veškeré advokátní služby ...

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Celostátní česká služba s.r.o.

Celostátní česká služba zajišťuje svým uživatelům kvalitní služby a slevy v různých odvětvích. zprostředkování služeb (hodinový manžel, malíř, úklid, instalatér, řemesla obecně), právní služby, informační služby, finanční služby, úspory v ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Advokátní kancelář JUDr. Petra Jakešová

Poskytování právních služeb. Právo občanské, rodinné, pracovní, správní, trestní, medicínské.

Olomouc

Mgr. Jiří Zbořil, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a autorské právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:30)

Mgr. Tomáš Cimbota, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na autorské, obchodní, občanské či trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:30)

JUDr. Leona Václavková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Silvie Sofková, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vrána, s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva (občanské, obchodní, pracovní, správní právo). Vzhledem k předchozím zkušenostem se specializujeme na oblast trestního práva a taktéž na oblast exekucí. Poradenství poskytujeme především …

Mgr. Taťána Vymazalová, advokátka

Poskytování právních služeb. Nabídka činnosti i v anglickém a ruském jazyce.

Mgr. Richard Frommer

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Jana Hamplová, advokátka

Poskytování právního poradenství pro obce a města. Specializace na veřejnou správu, občanské, obchodní, správní a ústavní právo.

Mgr. Roman Fojtášek

Nabídka služeb právních služeb zaměřených na ochranné známky, průmyslové, obchodní, občanské a trestní právo.

Mgr. Antonín Novák, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Po nonstop)

Mgr. Jaroslav Šrámek

Nabízíme služby v oblasti bytového, občanského, rodinného a trestního práva.

HALAXOVÁ & HALAXOVÁ TETRAPAT

HALAXOVÁ & HALAXOVÁ TETRAPAT

Patentová a známková kancelář nabízející služby v ČR i zahraničí v oblastech: patenty, evropské patenty, PCT, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, komunitární ochranné známky, mezinárodní ochranné známky. Zajišťujeme také licence a znalecké posudky.

Mgr. Ondřej Hojgr, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na hospodářské trestní činy, trestné činy mladistvých, mediální, dopravní či rodinné právo. Řeším bytové právo včetně vlastnictví, nájmů a SVJ, dále výchovu, výživné, výkon rozhodnutí a exekuce. Poskytuji právní ...

Jan Kozák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Mgr. Zuzana Staňkovská, LL.M., advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti ochrany osobních údajů, občanského a obchodního práva a práva hospodářské soutěže.

Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka

Poskytování právních služeb v oblasti životního prostředí a správního, občanského či rodinného práva. Zastupování před soudy a orgány veřejné správy.

JUDr. Radomír Picek, advokát

Poskytování služeb v oblasti obchodního, majetkového, správního, občanského, rodinného a pracovního práva.

Mgr. Lucie Nováková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

Mgr. Pavel Huták

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Bischofová Irena - notářka

Provozuji notářskou kancelář. Poskytuji služby Czech pointu. Sepisuji závěti, majetkové smlouvy manželů a snoubenců. Převádím nemovitosti. Zakládám i likviduji obchodní společnosti a družstva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Marcela Osladilová

Poskytování právní pomoci v rozsahu celého právního řádu, zejména v oblastech občanského, rodinného a obchodního práva.

Mgr. Ondřej Masopust, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na obchodní a finanční právo, právo společností a právo související s vlastnictvím a převody nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Jana Lammelová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Eva Fryšová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na obchodní, občanské, pracovní, nemovitostní a rodinné právo.

Advokátní kancelář JUDr. Petr Pečený & Part., sdružení advokátů

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na autorské, mediální, občanské a obchodní právo a ochranu osobnosti.

Mgr. Jiří Kňáva, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Zastupování klientů před úřady.

Mgr. Martin Tomeš, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na bytové a finanční právo, cenné papíry, nekalé soutěže a rozhodčí řízení.