Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní právní servis pro podnikatele zahrnující oblast obchodního, občanského a trestního práva. Poskytování daňových a účetních služeb včetně zpracování mezd, vedení personální dokumentace, průběžného daňového dohledu a zpracování přiznání k daním. ...

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Poskytujeme právní pomoc a odborné rady ve všech oblastech českého práva včetně práva Evropské unie. Dále se zaměřujeme na lidská práva a svobody, právo obchodních společností a družstev i právo územních samosprávných celků. Veškeré advokátní služby ...

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

JUDr. Miluše Calábková

Provozuji advokátní kancelář. Poskytuji právní služby v oblasti práva občanského, dědického i pracovního. Také se zaměřuji na právo rodinné, majetkové a obchodní. Nabízím právní pomoc ve sporech o výživné či péči o nezletilé děti.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:30)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

JUDr. Jarmila Podivínská

Nabízíme právnické služby. Služby advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, rodinné, trestní i správní právo a společné jmění vlastníků. Zajišťujeme také vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář JUDr. Petra Jakešová

Poskytování právních služeb. Právo občanské, rodinné, pracovní, správní, trestní, medicínské.

Mgr. Libuše Jarnotová

Nabízíme notářské služby v rámci obchodních společností – zakládání a změny, převod obchodních podílů, valné hromady, dědictví – projednání, sepsání závětí, listin o vydědění a správci dědictví, smluv o převodu nemovitostí a s přímou vykonatelností.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Pavel Huták

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

JUDr. Hana Orletová

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Společnost rozhodců, s.r.o.

Zabýváme se organizací rozhodčího řízení.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Mgr. Miroslav Doseděl, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Jana Elšíková

Nabídka notářských služeb v oblastech práva obchodních společností, převodů nemovitostí, dědického a občanského práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Marcela Osladilová

Poskytování právní pomoci v rozsahu celého právního řádu, zejména v oblastech občanského, rodinného a obchodního práva.

Jan Kozák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář Jaška - Breburda, v.o.s.

Kancelář se specializuje na obchodní a občanské právo, vznik, změny a ukončování činnosti společností, valné hromady a převody nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:00)

Advokátní kancelář JUDr. Vyhnánek

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva občanského (včetně rodinného), trestního a obchodního. JUDr. Leoš Vyhnánek má třicetiletou právní praxi a profesní zkušenosti. Po roce 1989 dlouhodobě působil na v té době založené Právnické …

Advokátní kancelář Mgr. Veroniky Janíčkové

Poskytujeme právní služby v oblasti práva obchodního včetně práva cenných papírů, práva občanského, rodinného, pracovního, smluvního práva, práva nemovitostí, soudního vymáhání pohledávek i práva obcí a v dalších právních oblastech. Mgr. Veronika ...

JUDr. Otto Hradil

Nabídka právních služeb v oblasti občanské tretsní právo.

Mgr. Roman Fojtášek

Nabídka služeb právních služeb zaměřených na ochranné známky, průmyslové, obchodní, občanské a trestní právo.

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Váš průvodce právem pomáháme lidem najít to nejvhodnější řešení do budoucna Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, jako např. právo nemovitostí, obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní a další.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

JUDr. Lenka Drtinová, advokát

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Mgr. Jaroslav Šrámek

Nabízíme služby v oblasti bytového, občanského, rodinného a trestního práva.

JUDr. Miroslav Müller

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Viliam Vidovič, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti insolvenčního správce.

JUDr. Petr Elšík, advokát

Nabídka advokátních služeb ve všech oborech práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Lubomír Minařík, advokát

Nabízíme advokátní služby. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Mgr. Dagmar Beníková, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti bytového, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Jarmila Dostálová, advokát

Provozujeme advokátní kancelář. Zaměřujeme se na dědické, rodinné, občanské a pracovní právo.

JUDr. Leona Václavková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Jitka Vaidová, advokátka

Poskytování advokátních služeb a právního poradenství.

Mgr. Ilja Spurný, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Tovéř 144 +

JUDr. Mojmír Holásek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a insolvenčního práva.

JUDr. Jana Ondráčková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a rodinného práva.