Advokáti a notáři

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Miluše Calábková

Provozuji advokátní kancelář. Poskytuji právní služby v oblasti práva občanského, dědického i pracovního. Také se zaměřuji na právo rodinné, majetkové a obchodní. Nabízím právní pomoc ve sporech o výživné či péči o nezletilé děti.

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Jarmila Podivínská

Nabízíme právnické služby. Služby advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, rodinné, trestní i správní právo a společné jmění vlastníků. Zajišťujeme také vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář Ritter – Šťastný

Poskytujeme právní pomoc a odborné rady ve všech oblastech českého práva včetně práva Evropské unie. Dále se zaměřujeme na lidská práva a svobody, právo obchodních společností a družstev i právo územních samosprávných celků. Veškeré advokátní služby ...

JUDr. Tereza Chadimová, Advokátka a zapsaná mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, potřebujete-li právní radu, obhájce nebo se chcete domáhat práva, jste na správném místě. Jsem advokátkou a mediátorkou působící zejména v Olomouci, s ohledem na pobočku ve Velké Bíteši i na Vysočině.

Olomouc

Advokátní kancelář JUDr. Petra Jakešová

Poskytování právních služeb. Právo občanské, rodinné, pracovní, správní, trestní, medicínské.

Olomouc

Mgr. Pavel Huták

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

JUDr. Hana Orletová

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Společnost rozhodců, s.r.o.

Zabýváme se organizací rozhodčího řízení.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Miroslav Doseděl, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Jana Elšíková

Nabídka notářských služeb v oblastech práva obchodních společností, převodů nemovitostí, dědického a občanského práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Marcela Osladilová

Poskytování právní pomoci v rozsahu celého právního řádu, zejména v oblastech občanského, rodinného a obchodního práva.

Jan Kozák

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář Jaška - Breburda, v.o.s.

Kancelář se specializuje na obchodní a občanské právo, vznik, změny a ukončování činnosti společností, valné hromady a převody nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá 07:00)

Advokátní kancelář JUDr. Vyhnánek

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva občanského (včetně rodinného), trestního a obchodního. JUDr. Leoš Vyhnánek má třicetiletou právní praxi a profesní zkušenosti. Po roce 1989 dlouhodobě působil na v té době založené Právnické …

Advokátní kancelář Mgr. Veroniky Janíčkové

Poskytujeme právní služby v oblasti práva obchodního včetně práva cenných papírů, práva občanského, rodinného, pracovního, smluvního práva, práva nemovitostí, soudního vymáhání pohledávek i práva obcí a v dalších právních oblastech. Mgr. Veronika ...

JUDr. Otto Hradil

Nabídka právních služeb v oblasti občanské tretsní právo.

Mgr. Roman Fojtášek

Nabídka služeb právních služeb zaměřených na ochranné známky, průmyslové, obchodní, občanské a trestní právo.

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Váš průvodce právem pomáháme lidem najít to nejvhodnější řešení do budoucna Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, jako např. právo nemovitostí, obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní a další.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Libuše Jarnotová

Nabízíme notářské služby v rámci obchodních společností – zakládání a změny, převod obchodních podílů, valné hromady, dědictví – projednání, sepsání závětí, listin o vydědění a správci dědictví, smluv o převodu nemovitostí a s přímou vykonatelností.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Lenka Drtinová, advokát

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Mgr. Jaroslav Šrámek

Nabízíme služby v oblasti bytového, občanského, rodinného a trestního práva.

JUDr. Miroslav Müller

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Viliam Vidovič, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti insolvenčního správce.

JUDr. Petr Elšík, advokát

Nabídka advokátních služeb ve všech oborech práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Lubomír Minařík, advokát

Nabízíme advokátní služby. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, rodinné, pracovní a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Mgr. Dagmar Beníková, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti bytového, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Jarmila Dostálová, advokát

Provozujeme advokátní kancelář. Zaměřujeme se na dědické, rodinné, občanské a pracovní právo.

JUDr. Leona Václavková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Ilja Spurný, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

Tovéř 144 +

JUDr. Mojmír Holásek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a insolvenčního práva.

JUDr. Jana Ondráčková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a rodinného práva.