Poradenství v oblasti norem a řízení jakosti • okr. Olomouc a okolí

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu – dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, …

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Komplexní servis při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Zajistíme Vám certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 10006, ISO 31000 a jiné. Zajistíme zpracování komplexní dokumentace bez dalších příplatků a …

QISO - MIRAIS, s.r.o.

QISO - MIRAIS, s.r.o.

Historie a zkušenosti naší společnosti se datují od roku 1997. V roce 2001 vznikla společnost QISO-MIRAIS, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání společnosti je poradenství v oblasti řízení kvality, poradenství a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, …

Mgr. Jiří Jandečka

Nabídka poradenství v systémech ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 či OHSAS 18001. Realizace otevřených a uzavřených školení.

Eva Liptajová

Zavádění a udržování systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, FSC. Poskytuji právní poradenství.

c.m.l. SYSTEM s.r.o.

c.m.l. SYSTEM s.r.o.

Poskytujeme komplexní podporu při zavádění, udržování a zlepšování systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, HACCP, a to vše formou jednoduché dokumentace. Provádíme interní audity, konzultace a školení k systémům a další.

EUROISO CZ, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti jakostního a environmentálního managementu, bezpečnosti práce a požární ochrany.

CERT QUALITY s.r.o.

CERT QUALITY s.r.o.

Certifikační a školicí společnost. Poskytujeme služby spojené s certifikací a vydáváme certifikáty dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, CFCS 1004, ISO 10006, HACCP, zajišťujeme školení, kurzy a semináře.

INSPECT GROUP, s.r.o.

Jsme nezávislá inspekční kancelář s cílem poskytnout služby v oboru kontroly jakosti strojů a zařízení. Naše činnosti jsou směřovány do oblastí průmyslu a služeb. V průmyslovém odvětví se jedná o strojírenství, tlaková zařízení, energetiku a chemický průmysl. …

SUSS Consulting, s.r.o.

SUSS Consulting, s.r.o.

Poradenství a konzultace při zavádění a údržbě mezinárodních systémů řízení dle ISO 9001, 14001, 27001, 20000, 22000, systému OHSAS 18001, IFS, BRC.

QUALIFORM, a.s.

Nabídka certifikace systémů a služeb zkušební laboratoře. Provoz znaleckého ústavu, zkušebny stavebních hmot, poradenství a stavební expertízy.

ISO-EMS

ISO-EMS

Zajišťujeme poradenství, certifikace, zavedení systému kvality a získání certifikátu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Provádění interních auditů. Nabízíme analýzu potřeb organizace, zpracování dokumentace, školení zaměstnanců, včetně vydání osvědčení pro …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Libuše Cikánková

Provádíme audity systému jakosti a bezpečnosti potravin.

TOP QUALITY, s.r.o.

TOP QUALITY, s.r.o.

Zajišťujeme jednoduše a kvalitně kompletní poradenství a přípravu k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, a další normy, BOZP a PO, údržbu těchto systémů, interní audity, školení, kurzy, semináře a poradenství v čerpání dotací.

Ing. Marcela Štegrová

Nabídka poradenství při zavádění a udržování systému dle norem a specifikací ISO. Poskytování školení, auditů a outsourcingu.

Ecological Consulting a.s.

Zabýváme se posuzováním vlivů na životní prostředí EIA, integrované povolení IPPC, Natura 2000, biologická hodnocení, hlukové studie, rozptylové studie, biomonitoring, ekologické poradenství, bezpečnost práce, BOZP, koordinátor BOZP podle zákona 309/2006.