Sdružení národních kultur

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství pro oblasti zaměstnanosti, bydlení.