Církev římskokatolická

Arcidiecézní charita Olomouc

Nezisková organizace, sociální péče, humanitární a rozvojová pomoc.

Charita Šternberk

Domácí hospicová péče. Domácí zdravotní péče. Charitní pečovatelská služba. Sociální rehabilitace Rozkvět Nízkoprahové denní centrum Uzel Charitní poradna nedlužím. Klub Želva. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Charitní šatník.

Klášter kapucínů Olomouc

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Možnost ubytování pro studenty vysokých škol během akademického roku.

Charita Olomouc

Azylový dům pro muže a ženy. Nízkoprahové denní centrum. Terénní program. Noclehárna pro ženy a muže. Ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova.

OTEVŘENO (nonstop)

Klášter dominikánů Olomouc

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovních setkání. Zahrnuje zpovědi, mši svaté, ranní a večerní chvály, modlitby růžence, setkávání dominikánské rodiny, slavnosti, debaty, svěcení, přednášky, pohřby, čtení Písma, přípravu na biřmování a zvěstování ...

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Komunita nabízí duchovní i hmotné zázemí sestrám, které pracují či studují.

Řeholní dům T. J. Centrum Aletti Velehrad - Roma

Podpora studia, které dbá o vzájemnou inspiraci východní a západní tradice v otázkách víry, spirituality, kultury a umění.

Římskokatolická farnost svatého Václava Olomouc

Poskytování duchovních služeb pro veřejnost.

ZAVŘENO (Otevírá Po 14:00)

Římskokatolická farnost Charváty

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Olomouc - Slavonín

Zaměřujeme se na pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Hněvotín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Hlubočky

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Římskokatolická farnost Majetín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Velký Týnec

Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, křtiny, mše a biřmování. Nabízíme pomazání nemocných. Zabýváme se oddáváním a výukou náboženství.

Římskokatolická farnost Hnojice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v bazilice Navštívení Panny Marie. Chrám vznikl na místě původní kaple sv. Marie založené v 17. století v době třicetileté války. Jedná se o barokní areál ve správě řádu premonstrátů. Objekt se sestává z hlavní a ...

Římskokatolická farnost Tršice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Mladějovice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Měrotín

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Chudobín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Luká

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Farnost se nachází 35 kilometrů západně od Olomouce. Spravuje ji Německý řád a duchovní službu vykonává pan Metoděj Hofman OT.

Římskokatolická farnost Vilémov u Litovle

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Pňovice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Senice na Hané

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá St 10:00)

Římskokatolická farnost Jívová

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Újezd u Uničova

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Medlov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.