Křesťanství • okr. Olomouc a okolí

Klášter dominikánů Olomouc

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovních setkání. Zahrnuje zpovědi, mši svaté, ranní a večerní chvály, modlitby růžence, setkávání dominikánské rodiny, slavnosti, debaty, svěcení, přednášky, pohřby, čtení Písma, přípravu na biřmování a zvěstování …

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Klášter kapucínů Olomouc

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Možnost ubytování pro studenty vysokých škol během akademického roku.

Řeholní dům T. J. Centrum Aletti Velehrad - Roma

Podpora studia, které dbá o vzájemnou inspiraci východní a západní tradice v otázkách víry, spirituality, kultury a umění.

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc

Organizování studentských mší svatých, výletů, koncertů a dalších akcí pro studenty, kterým je blízká římskokatolická víra.

Arcidiecézní charita Olomouc

Nezisková organizace, sociální péče, humanitární a rozvojová pomoc.

Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci

Kapitula spravuje kostel a pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost svatého Václava Olomouc

Poskytování duchovních služeb pro veřejnost.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 14:00)

Řeckokatolická farnost v Olomouci

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Ne 10:00)

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Sdružování jednotlivých náboženských obcí a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

Sdružování jednotlivých obcí v lokalitě a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Pravoslavná církevní obec v Olomouci

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Organizování biblických hodin, hodin zpěvu a náboženství pro děti.

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Komunita nabízí duchovní i hmotné zázemí sestrám, které pracují či studují.

Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Dům sv. Vincence. Bezbariérová tréninková kavárna Betreka. Podpora samostatného bydlení. Dluhová poradna. Krizové centrum.

Římskokatolická farnost Olomouc - Slavonín

Zaměřujeme se na pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Hněvotín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

České katolické biblické dílo

Nabídka vzdělávacích kurzů a přednášek pro lepší pochopení Písma svatého, výroba biblických postaviček a práce s nimi.

Římskokatolická farnost Charváty

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Velký Týnec

Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, křtiny, mše a biřmování. Nabízíme pomazání nemocných. Zabýváme se oddáváním a výukou náboženství.

Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v bazilice Navštívení Panny Marie. Chrám vznikl na místě původní kaple sv. Marie založené v 17. století v době třicetileté války. Jedná se o barokní areál ve správě řádu premonstrátů. Objekt se sestává z hlavní a …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 14:00)

Obec křesťanů v České republice pobočka Tovéř

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Štarnov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Majetín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Hnojice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.