Náboženské organizace

Arcidiecézní charita Olomouc

Nezisková organizace, sociální péče, humanitární a rozvojová pomoc.

Charita Šternberk

Domácí hospicová péče. Domácí zdravotní péče. Charitní pečovatelská služba. Sociální rehabilitace Rozkvět Nízkoprahové denní centrum Uzel Charitní poradna nedlužím. Klub Želva. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Charitní šatník.

Klášter kapucínů Olomouc

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Možnost ubytování pro studenty vysokých škol během akademického roku.

Charita Olomouc

Azylový dům pro muže a ženy. Nízkoprahové denní centrum. Terénní program. Noclehárna pro ženy a muže. Ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova.

OTEVŘENO (nonstop)

Církev víry, sbor Olomouc

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Naším cílem je snaha o obnovu křesťanství prostřednictvím návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického křesťanského života, jež spočívá v osobním vztahu k Bohu a v následování odkazu Ježíše Krista. Pořádáme veřejné …

Klášter dominikánů Olomouc

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovních setkání. Zahrnuje zpovědi, mši svaté, ranní a večerní chvály, modlitby růžence, setkávání dominikánské rodiny, slavnosti, debaty, svěcení, přednášky, pohřby, čtení Písma, přípravu na biřmování a zvěstování ...

Obec křesťanů v České republice pobočka Tovéř

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Tovéř 13 +

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Komunita nabízí duchovní i hmotné zázemí sestrám, které pracují či studují.

Řeholní dům T. J. Centrum Aletti Velehrad - Roma

Podpora studia, které dbá o vzájemnou inspiraci východní a západní tradice v otázkách víry, spirituality, kultury a umění.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

Sdružování jednotlivých obcí v lokalitě a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Pravoslavná Akademie Vilémov

Prezentování hodnot pravoslaví jakožto duchovního proudu křesťanství. Pořádání školení, seminářů a duchovních setkání.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Římskokatolická farnost svatého Václava Olomouc

Poskytování duchovních služeb pro veřejnost.

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

Pravoslavná církevní obec v Olomouci

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Organizování biblických hodin, hodin zpěvu a náboženství pro děti.

Židovská obec Olomouc

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 14:00)

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Sdružování jednotlivých náboženských obcí a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Římskokatolická farnost Charváty

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Olomouc - Slavonín

Zaměřujeme se na pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Hněvotín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Hlubočky

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Římskokatolická farnost Majetín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Velký Týnec

Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, křtiny, mše a biřmování. Nabízíme pomazání nemocných. Zabýváme se oddáváním a výukou náboženství.

Římskokatolická farnost Hnojice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.