Základní školy

Přidat / editovat záznam

Info-Olomouc.cz Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Základní školy

Církevní základní školy

Matematické základní školy

Praktické a speciální základní školy

Soukromé základní školy

Sportovní základní školy

Státní základní školy

Základní jazykové školy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Olomoucký okres Olomouc


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Olomouc"Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel - www.zsaddlitovel.cz/

Adresa ředitelství a školy Palackého 938, Litovel. ZŠ pro žáky s mentálním postižením, praktická a speciální ZŠ. Stravování v jídelně pro žáky i veřejnost.

Litovel, Husova 652/7 - +420 585 341 394, +420 585 342 178

Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín - www.zrakol.cz

Základní škola pro 95 žáků slabozrakých, nevidomých, se zbytky zraku, tupozrakých a žáků s poruchami učení. Provoz školní jídelny a družiny.

Olomouc - Hejčín, Tomkova 411/42 - +420 581 580 911, +420 581 580 990

ZŠ Bílá Lhota - www.zs.bilalhota.indos.cz

Základní škola pro 230 žáků s družinou. Možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky. Pořádání plaveckých, lyžařských i dopravních kurzů.

Bílá Lhota 56 - +420 585 340 773

ZŠ Dlouhá Loučka - www.skoladlouhaloucka.ic.cz/skola

Provozujeme základní školu pro 440 žáků s družinou i jídelnou. Dále nabízíme volnočasové aktivity včetně sportovních her, keramického či rybářského kroužku.

Dlouhá Loučka, Šumvaldská 220 - +420 585 000 401, +420 585 001 429

ZŠ Jívová - www.zsjivova.cz

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Škola provozuje dramatický, keramický a sportovní kroužek.

Jívová 20 - +420 739 350 989 , +420 585 038 116

ZŠ Doloplazy - www.zsdoloplazy.cz

Základní škola pro 80 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka zájmových kroužků, mezi které patří sportovní hry, keramika, počítače, florbal, ruština, hraní na flétnu a dramatický kroužek.

Doloplazy 145 - +420 734 396 961

ZŠ Hlubočky - www.zshlubocky.cz

Základní škola pro 370 žáků s družinou.

Hlubočky, Olomoucká 116 - +420 585 359 026, +420 585 359 042

ZŠ Hlubočky - Mariánské Údolí - www.zsmarianskeudoli.eu

Základní škola pro 150 žáků s družinou.

Hlubočky - Mariánské Údolí, Olomoucká 355 - +420 736 539 006 , +420 585 351 210

ZŠ Litovel, Jungmannova - www.zsjl.cz

Základní škola pro 635 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka na 1. stupni v 1. třídě. Poskytujeme výuku informatiky.

Litovel, Jungmannova 655/2 - +420 585 100 440, +420 585 341 391

ZŠ Nová Hradečná - skola.novahradecna.cz

Provozujeme základní školu pro žáky první až páté třídy. Nabízíme výtvarný, keramický, taneční, přírodovědný, hudební a jazykový kroužek.

Nová Hradečná 123 - +420 739 303 615 , +420 585 032 307

ZŠ Komenium Olomouc, 8. května

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Výuka je rozšířena v oblasti výtvarné výchovy.

Olomouc, 8. května 501/29 - +420 585 208 220, +420 585 208 221

Základní škola sv. Voršily Olomouc - www.zcsol.cz

Provozujeme základní školu pro 245 žáků s využíváním prvků alternativního vyučování. Křesťanská výchova je povinná ve všech ročnících. Součástí je družina, školní klub a jídelna. Nabízíme také zájmové kroužky jako keramika, angličtina, Kresba a malba, ...

Olomouc, Aksamitova 707/6 - +420 585 222 492, +420 585 222 689

Fakultní ZŠ Olomouc, Hálkova - www.zshalkova.cz

Základní škola pro 570 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je dramatický, jazykový, keramický, počítačový, šachový, sportovní i výtvarný kroužek.

Olomouc - Hodolany, Hálkova 335/4 - +420 585 519 100

ZŠ Olomouc, Mozartova - www.zs-mozartova.cz

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky, anglické kurzy, hru na flétnu, florbal či výtvarnou techniku.

Olomouc - Nová Ulice, Mozartova 252/48 - +420 775 116 442 , +420 585 427 142

ZŠ Olomouc, třída Spojenců - www.zsspojencuol.com

Základní škola pro 500 žáků s družinou a výdejnou. Na druhém stupni jsou i třídy s volitelným předmětem sportovní výchova. Nabízíme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky.

Olomouc, tř. Spojenců 702/8 - +420 585 225 317, +420 585 225 611

ZŠ Olomouc, Zeyerova - www.zs-zeyerova.cz

Základní škola pro 650 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je hudební a dějepisný kroužek. Naše škola je zapojena do projektu VIP III - RAMPS = Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb, který se zaměřuje na podporu školních ...

Olomouc - Hodolany, Zeyerova 970/28 - +420 585 243 872

ZŠ Paseka - www.obecpaseka.cz/skola

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat sportovní, keramický, dramatický a jazykové kroužky, náboženství.

Paseka 200 - +420 585 039 041, +420 585 039 048

ZŠ Senice na Hané - www.zssenicenh.webnode.cz

Provozujeme základní školu pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky.

Senice na Hané, Žižkov 300 - +420 606 429 987 , +420 585 947 298

ZŠ a MŠ Slatinice - www.zsslatinice.cz

Základní škola pro 300 žáků se školní jídelnou a družinou. Účastníme se projektu Ovoce do škol, Mléko do škol nebo EU peníze školám. Pravidelně sbíráme elektroodpad. Vedeme kroužek matematiky, sportovních her, českého jazyka, dramatiky, robotika, logopedie, …

Slatinice 124 - +420 605 851 387 , +420 585 944 597

ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk - www.zshrubeho.cz

Provozujeme základní školu pro 550 žáků s družinou. Pozornost věnujeme žákům nadaným, s výukovými potížemi či s poruchami výslovnosti. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, sportovní akce a soutěže. Poskytujeme služby výchovného poradce a školního psychologa.

Šternberk, Dr. Hrubého 319/2 - +420 603 185 977 , +420 585 013 749

ZŠ Šternberk, náměstí Svobody - www.zsns-stbk.cz

Základní škola pro 540 žáků se školní družinou. Pořádáme lyžařské výcviky, recitační soutěže, fyzikální olympiády, vystoupení školní kapely, plesy, adaptační kurzy a projektové dny. Organizujeme návštěvy knihovny, vánoční turnaje, sněhové radovánky, dny ...

Šternberk, náměstí Svobody 1264/3 - +420 731 189 084 , +420 585 013 770

ZŠ Šumvald - www.zssumvald.cz

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky. Účastníme se vědomostních i sportovních soutěží. Organizujeme exkurze, pobyty v přírodě, lyžařský i plavecký výcvik. Pořádáme kurz Anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Šumvald 204 - +420 585 041 057

ZŠ Troubelice - www.troubelice.cz/zs

Základní škola pro 510 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka výtvarné techniky pro děti, sborového zpěvu, keramiky, vúuky anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu a hudebních nástrojů a pohybového kroužku pro dívky I. stupně.

Troubelice 313 - +420 585 032 099

ZŠ a MŠ Tršice - www.zstrsice.cz

Základní škola pro 360 žáků s družinou a jídelnou.

Tršice 183 - +420 585 750 268, +420 585 751 982

ZŠ Uničov, Haškova - www.zshaskova.cz

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme mateřské centrum a vedeme dětský pěvecký sbor. K dispozici je sportovní, taneční, keramický, internetový a jazykový kroužek. Pořádáme různé kroužky a soutěže a zúčastňujeme se školních projektů. …

Uničov, Haškova 211 - +420 775 552 329 , +420 585 054 546

ZŠ Uničov, Pionýrů - www.zspionyru.cz

Základní škola pro 675 žáků se školní jídelnou a družinou nabízí výuku anglického a německého jazyka či počítačový, sportovní i výtvarný kroužek. Pořádáme kurzy plavání, dětské sportovní i kulturní akce, vzdělávací besedy i soutěže. K dispozici je tělocvična, …

Uničov, Pionýrů 685 - +420 739 285 192 , +420 585 053 427

ZŠ Uničov, Šternberská

Základní škola pro 85 žáků a pomocná škola pro 15 žáků s družinou a jídelnou.

Uničov, Šternberská 456 - +420 585 054 052, +420 585 054 381

ZŠ Věrovany

Základní škola pro 50 žáků s družinou.

Věrovany 102 - +420 585 964 360

ZŠ Vilémov - www.zakladniskolavilemov.cz

Základní škola pro 68 žáků s družinou a jídelnou.

Cholina, Vilémov 41 - +420 585 349 253, +420 585 947 304

ZŠ Litovel, Vítězná - www.zsviteznalitovel.cz

Základní škola pro 720 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, s jídelnou a školní družinou.

Litovel, Vítězná 1250/31 - +420 585 156 201, +420 585 156 211

ZUŠ Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc - www.zusmsol.cz

Provozujeme základní uměleckou školu s celkovou kapacitou 640 míst. Zaměřujeme se na výuku výtvarného oboru. Pro žáky pořádáme kulturní a společenské akce.

Olomouc - Nová Ulice, Pionýrská 508/4 - +420 774 480 656 , +420 585 425 101

ZŠ Olomouc, Stupkova - www.zs-stupkova.cz

Základní škola pro 1133 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na výuku matematiky, informatiky a hudební výchovy. Účastníme se soutěží, vystoupení a olympiád. Organizujeme zájezdy a výlety.

Olomouc - Nová Ulice, Stupkova 953/16 - +420 581 111 200, +420 581 111 222

ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s. - www.jasnenka.cz

Provozujeme speciální základní školu pro 30 žáků s družinou. Poskytujeme výchovu a vzdělávání zdravotně postiženým dětem. Modernizujeme po stránce vybavenosti a využívání metod AAK. Spolupracujeme s dalšími typy škol především z Olomouckého kraje.

Uničov, Jiráskova 772 - +420 776 256 610 , +420 585 051 076