Základní školy

Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o.

International School Olomouc (iSchool) je britská mezinárodní mateřská a základní škola působící v Olomouci od roku 2006. Škola je součástí sítě tzv. britských škol v zahraničí, které jsou přímo akreditovány ministerstvem školství ve Velké Británii.

Olomouc - Klášterní Hradisko

ZŠ Komenium Olomouc, 8. května

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Výuka je rozšířena v oblasti výtvarné výchovy.

ZŠ Olomouc, třída Spojenců

Základní škola pro 500 žáků s družinou a výdejnou. Na druhém stupni jsou i třídy s volitelným předmětem sportovní výchova. Nabízíme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky.

Základní škola sv. Voršily Olomouc

Provozujeme základní školu pro 245 žáků s využíváním prvků alternativního vyučování. Křesťanská výchova je povinná ve všech ročnících. Součástí je družina, školní klub a jídelna. Nabízíme také zájmové kroužky jako keramika, angličtina, Kresba a malba, ...

ZŠ Olomouc, Mozartova

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky, anglické kurzy, hru na flétnu, florbal či výtvarnou techniku.

Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

Základní škola pro 95 žáků slabozrakých, nevidomých, se zbytky zraku, tupozrakých a žáků s poruchami učení. Provoz školní jídelny a družiny.

ZŠ Olomouc, Stupkova

Základní škola pro 1133 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na výuku matematiky, informatiky a hudební výchovy. Účastníme se soutěží, vystoupení a olympiád. Organizujeme zájezdy a výlety.

International School Olomouc

Jsme soukromá mezinárodní škola rodinného typu, která má pro děti mezinárodní vzdělávací program v anglickém jazyce s důrazem na rozvoj mezinárodního povědomí. Dodržujeme specifické standardy, které regulují vzdělávací program školy a určují jeho obsah. ...

ZŠ Olomouc, Zeyerova

Základní škola pro 650 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je hudební a dějepisný kroužek. Naše škola je zapojena do projektu VIP III - RAMPS = Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb, který se zaměřuje na podporu školních ...

Fakultní ZŠ Olomouc, Hálkova

Základní škola pro 570 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je dramatický, jazykový, keramický, počítačový, šachový, sportovní i výtvarný kroužek.

ZUŠ Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc

Provozujeme základní uměleckou školu s celkovou kapacitou 640 míst. Zaměřujeme se na výuku výtvarného oboru. Pro žáky pořádáme kulturní a společenské akce.

ZŠ Štěpánov

Provozujeme základní školu s kapacitou 600 žáků. K dispozici je družina a školní jídelna. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, tématické dny, soutěže, besedy, vystoupení či výstavy.

ZŠ a MŠ Slatinice

Základní škola pro 300 žáků se školní jídelnou a družinou. Účastníme se projektu Ovoce do škol, Mléko do škol nebo EU peníze školám. Pravidelně sbíráme elektroodpad. Vedeme kroužek matematiky, sportovních her, českého jazyka, dramatiky, robotika, logopedie, …

ZŠ Doloplazy

Základní škola pro 80 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka zájmových kroužků, mezi které patří sportovní hry, keramika, počítače, florbal, ruština, hraní na flétnu a dramatický kroužek.

ZŠ Senice na Hané

Provozujeme základní školu pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky.

ZŠ Věrovany

Základní škola pro 50 žáků s družinou.

ZŠ Šternberk, Svatoplukova

Základní škola pro 510 žáků s družinou. Možnost bezbariérového přístupu. Nabízíme zájmové kroužky floorbalu a další. Vydáváme školní časopis. Nabízíme služby výchovného poradce. V rámci výuky organizujeme výlety, exkurze a účastníme se soutěží.

ZŠ Šternberk, náměstí Svobody

Základní škola pro 540 žáků se školní družinou. Pořádáme lyžařské výcviky, recitační soutěže, fyzikální olympiády, vystoupení školní kapely, plesy, adaptační kurzy a projektové dny. Organizujeme návštěvy knihovny, vánoční turnaje, sněhové radovánky, dny ...

ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk

Provozujeme základní školu pro 550 žáků s družinou. Pozornost věnujeme žákům nadaným, s výukovými potížemi či s poruchami výslovnosti. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, sportovní akce a soutěže. Poskytujeme služby výchovného poradce a školního psychologa.

ZŠ a MŠ Tršice

Základní škola pro 360 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Jívová

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Škola provozuje dramatický, keramický a sportovní kroužek.

ZŠ Litovel, Vítězná

Základní škola pro 720 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, s jídelnou a školní družinou.

Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Adresa ředitelství a školy Palackého 938, Litovel. ZŠ pro žáky s mentálním postižením, praktická a speciální ZŠ. Stravování v jídelně pro žáky i veřejnost.

ZŠ Litovel, Jungmannova

Základní škola pro 635 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka na 1. stupni v 1. třídě. Poskytujeme výuku informatiky.

ZŠ Paseka

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat sportovní, keramický, dramatický a jazykové kroužky, náboženství.

ZŠ Uničov, Haškova

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme mateřské centrum a vedeme dětský pěvecký sbor. K dispozici je sportovní, taneční, keramický, internetový a jazykový kroužek. Pořádáme různé kroužky a soutěže a zúčastňujeme se školních projektů. …

ZŠ Uničov, Šternberská

Základní škola pro 85 žáků a pomocná škola pro 15 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ speciální Jasněnka, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 30 žáků s družinou. Poskytujeme výchovu a vzdělávání zdravotně postiženým dětem. Modernizujeme po stránce vybavenosti a využívání metod AAK. Spolupracujeme s dalšími typy škol především z Olomouckého kraje.

ZŠ Uničov, Pionýrů

Základní škola pro 675 žáků se školní jídelnou a družinou nabízí výuku anglického a německého jazyka či počítačový, sportovní i výtvarný kroužek. Pořádáme kurzy plavání, dětské sportovní i kulturní akce, vzdělávací besedy i soutěže. K dispozici je tělocvična, …

ZŠ Dlouhá Loučka

Provozujeme základní školu pro 440 žáků s družinou i jídelnou. Dále nabízíme volnočasové aktivity včetně sportovních her, keramického či rybářského kroužku.

ZŠ Bílá Lhota

Základní škola pro 230 žáků s družinou. Možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky. Pořádání plaveckých, lyžařských i dopravních kurzů.

ZŠ Šumvald

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky. Účastníme se vědomostních i sportovních soutěží. Organizujeme exkurze, pobyty v přírodě, lyžařský i plavecký výcvik. Pořádáme kurz Anglického jazyka s rodilým mluvčím.

ZŠ Troubelice

Základní škola pro 510 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka výtvarné techniky pro děti, sborového zpěvu, keramiky, vúuky anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu a hudebních nástrojů a pohybového kroužku pro dívky I. stupně.

ZŠ Nová Hradečná

Provozujeme základní školu pro žáky první až páté třídy. Nabízíme výtvarný, keramický, taneční, přírodovědný, hudební a jazykový kroužek.