Soudy

Okresní soud v Olomouci

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Do budovy soudu vede bezbariérový přístup a informační kancelář zajišťuje, vyhotovování fotokopií ze spisů oprávněným osobám, vydávání ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Vrchní státní zastupitelství Olomouc

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Vrchní soud v Olomouci

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů.

Brzy otevírá (v 08:00)