Hvězdárny

Hvězdárna Olomouc

Provoz hvězdárny a podpora činnosti nově vzniklé hvězdárny.