Pobočky Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.